Kostal_knihovna.jpg

Almanach nejmladší lužickosrbské poezie - Almanach najmłódšeje serbskeje poezije

Vybral, sestavil, z hornolužické srbštiny přeložil a medailonky autorů napsal Milan Hrabal.

Jazyková spolupráce František Vydra a Vladimíra Šatavová. České texty do hornolužické srbštiny přeložil Cyril Kola.

Ilustrovala Isa Bryccyna

Sazba a grafická úprava Milan Hrabal. Pro tisk připravil Martin Havlíček.

Varnsdorf, Městská knihovna Varnsdorf 1998.

49 s. + 1 list vložená příloha. Náklad 700 výt.

Edice Setkávání kultur, svazek 1

Tisk TRIO Varnsdorf

Vydáno s podporou Ministerstva kultury České republiky, města Varnsdorf a Svazu lužickosrbských umělců.
ISBN 80-902437-3-8 (brož.)

Cena: 50 Kč

 

Dvoujazyčná antologie představila sedm talentů lužickosrbské poezie. Pro většinu z nich to bylo první knižní vystoupení. Všechny texty jsou tištěny souběžně v češtině a lužické srbštině. Ke spolupráci byla přizvána lužickosrbská výtvarnice Isa Bryccyna, která je autorkou  ilustrací na obálce a frontispisu a grafiky „Štom myslow“ na volně vloženém listu.

Edice „Setkávání kultur“ po tomto 1. svazku již nepokračovala. Soudobé literární tvorbě v Lužici jsme se však knihovna věnovala i nadále, zejména v publikacích vydaných v projektu Setkávání přes hranice v letech 2010-2013.

 

 

Obsah


Lubina Šěnec

            *** (Kroču dale po mojim puću...) / *** (Jdu dál svou cestou...)

            *** (Ptak Bjezbóžnosć...) / *** (Pták Rouhání...)

            *** (Starcy...) / *** (Starci slaví...)

            *** (Drje sy durje zawrěł...) / *** (Zavřels dveře...)

            Nawrót / Návrat

            *** (Brěza je zaso zakćěła...) / *** (Bříza už zase rozkvetla...)

            *** (W lěću sym přerady naha...) / *** (V létě jsem nejradši nahá...)

            *** (Pój podaj so mi...) / *** (Pojď vzdej se mi...)

            *** (Kralowski je wokomik...) / *** (Královský okamžik je...)

Marko Dyrlich

            *** (Wóčce...) / *** (Do očí...)

            Konfliktna maćizna / Konfliktní téma

            *** (Šula cyrkej domizna...) / *** (Škola kostel vlast...)

            Słónco do cuzby / Slunce do ciziny

Fabian Kaulfürst

            Serbskeje nazhonjenje / Lužickosrbská zkušenost

            A nětko: WERBUNKA / A teď: REKLAMA

Beata Nastickec

            měra / míra

            nóclěh / přenocování

            smjerć / smrt

Andrea Waldzic

            roztorhana wutroba / rozervané srdce

            ja će pytam / hledám tě

            wšědny dźeń / všední den

Měrana Cušcyna

            *** (něšto wostanje...) / *** (něco zůstane...)

            *** (do hembjerkow...) / *** (chtěla bych vyšplhat...)

            *** (kaž w haperleji...) / *** (jako na apríla...)

            *** (wo chwilku mjelčenja...) / *** (ještě chvilku mlčení...)

            *** (do mojeje kože...) / *** (kreslíš...)

Hana Wicazova
            Zhubjene / Ztracené

            Zyma / Zima

 

Wo awtorach / O autorech

Přispomnjenje přełožowarja / Poznámka překladatele

Podźakowanje / Poděkování

 

Ukázky

 

Lubina Šěnec

 

***

 

W lěču sym přerady naha

susod so zraduje

wuwala wšě stawy

ruka zjedźe do hłubiny

zasłyšu lóštne spěwanje

sam w zahrodźe sedźi

mój susod

 

 

***

 

V létě jsem nejradši nahá

soused se zaraduje

rozvalí všechny údy

ruka sjede níž

zaslechnu vášnivý zpěv

sedí v zahradě sám

můj soused

 

 

 

Měrana Cušcyna

 

***

 

do mojeje kože

moluješ

wołmjace jehliny

z cunim česakom

majkaš

włosy sonowiny

rymuja hrónčko

wo raju

naju nahadźije

 

 

***

 

kreslíš

do mé kůže

vlněné bodliny

něžným hřebenem

laskáš

vlasy snoviny

skládají báseň

o ráji

naší

nahaděje