Kostal_knihovna.jpg

      

 

Název projektu: Tradice nás spojují / Traditionen verbinden uns

reg. č. ERN-0650-CZ-21.05.2018

Projekt je finančně podpořený Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

 

Žadatel: Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace Města Varnsdorf

Projektový partner: Traditionshof Bulnheim e.V., Seifhennersdorf

 

Obsah projektu

Sestavení a vydání trojjazyčné ilustrované publikace lužických přísloví v českém, německém a lužickosrbském jazyce včetně veřejné čtení a společná celodenní exkurze zaměřená na historii v Budyšíně. Přísloví zachycují lidovou moudrost, která vznikala po celá staletí a dotýká se každého bez rozdílu pohlaví, náboženství nebo národnosti.

Z lužické pokladniceLidová slovesnost je součástí pokladu každého národa. Nabízíme čtenářům ta nejoblíbenější přísloví ze slovesné pokladnice Lužických Srbů v originálu, německém a českém překladu.

Die Volksliteratur ist ein Schatz jedes Volkes. Wir bieten unseren Lesern die beliebtesten Sprichwörter aus der literarischen Schatztruhe der lausitzer Sorben im Original, in tschechischer und deutscher Übersetzung.

Z lužické pokladnice / Aus der Lausitzer Schatztruhe

Nejoblíbenější lužickosrbská přísloví / Die beliebtesten sorbischen Sprichwörter

Ze sbírky Jana Radyserba Wjely vybral,uspořádal a do češtiny přeložil Milan Hrabal

Ilustrace: Isa Bryccyna

ISBN: 978-80-86409-53-5

 

 

 

Ukázky přísloví:

Bez bohatství v srdci jsi chudák, i kdybys až po uši stál v penězích.

Bjez wutrobnych mětkow sy chudak, a byrnje hač do wušow w pjenjezach stał.

Ohne Güte des Herzens bist du ein armer Wicht, auch wenn du bis zu den Ohren im Gelde stündest.

**

Noc je sice slepá, ale ne hluchá.

Nóc je drje slepa, ale nic hłucha.

Die Nacht ist zwar blind, aber nicht taub.

**

Nedělej se medovým, nebo tě sežerou mouchy.

Nječiń so mjedowy, abo muchi će zjědźa.

Mach dich nicht honigsüß, sonst fressen dich die Fliegen.

 

 

Společná exkurze do Budyšína se konala 4.12.2018. Exkurze se zúčastnilo 40 zájemců z Čech a Saska. Autobusem jsme se dopravili do Budyšína, kde jsme navštívili historické centrum. Byli jsme ve Staré Vodárně, v Kostele sv. Michaela, prošli jsme známou Velikonoční cestu (Osterweg). Na oběd jsme zavítali do Senfstube, poté navštívili Muzeum hořčice, kde nám průvodkyně pověděla o historii i současné produkci hořčice a měli jsme možnost též ochutnat různé druhy hořčice. Stihli jsme se ještě podívat do známého Dómu sv. Petra.

Poté už jsme spěchali do Lužickosrbského muzea, kde nás čekalo čtení z vydané publikace a občerstvení v konferenční místnosti. Po čtení následovala diskuse všech účastníků. Každý so mohl také prohlédnout muzeum, zaměstnanci muzea byli ochotní nám k vystaveným exponátům povědět více. Muzeum jsme opouštěli až v 18 hodin a cestou ke stanovišti autobusu jsme procházeli tradiční vánoční trh v Budyšíně, což byl bonus k celodennímu programu. V autobuse cestou zpět diskutovali účastníci, sdělovali si své dojmy a zážitky a při loučení často znělo oné:  „Tak brzy zase na další společné akci". A není třeba dodávat, že účastnící o svých zážitcích budou informovat ve svém okolí a též publikaci budou číst i další čtenáři, nejen účastníci exkurze.