Knihovna_zavreno_18122020.jpg

Manipulační poplatky

 • za rezervaci - zdarma

 • za MVS (meziknihovní výpůjční služba)40,- Kč

 • za MMVS (mezinárodní meziknihovní výpůjční služba) - skutečné náklady

 • vystavení nového čtenářského průkazu (duplikát) -  20,- Kč

 

Poplatky za informační služby

 • informace z encyklopedií a databází na CD – ROM - zdarma

 • používání on-line elektronického katalogu k vyhledávání  -  zdarma

 • používání multimediálního PC (MS Office) - zdarma

 

Poplatky za internet

 • přístup na internet - zdarma pro registrované čtenáře a registrované uživatele (1 hod. denně)

 • přístup na internet přes WIFI pro registrované čtenáře zdarma (s vlastním notebookem bez časového omezení)

 

Poplatky za bibliografické rešerše a seznamy

 • zadání rešerše (seznamu)  - 20,- Kč

 • 1 český neanotovaný záznam - 5,- Kč

 • 1 český anotovaný záznam - 10,- Kč

 • 1 cizojazyčný neanotovaný záznam - 10,- Kč

 • 1 cizojazyčný anotovaný záznam - 15,- Kč

 • Rešerše (seznamy) zpracované jinou knihovnou budou účtované podle sazebníku knihovny, která tuto rešerši zpracovává. Čtenář má právo se s tímto sazebníkem předem seznámit.

 • Zpracování rešerší (seznamů) získaných z databází, které buduje MěKVdf, je zdarma, čtenář platí pouze poplatky za tisk dat